OUR PRODUCTS

WE PROVIDE CUSTOMIZE

นอกเหนือจากการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์Leaf ทางบริษัทมีความยินดีที่จะร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านรสชาติ ผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ๆ รวมไปถึงการผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า THAI FINE FOODS เล็งเห็นประโยชน์ของการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่จะร่วมมือและก้าวไปพร้อมกันในระยะยาว เราจึงมีปณิธาณที่จะรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเสมือนผลประโยชน์ของตน คุณจึงสามารถวางใจได้หากร่วมทำธุรกิจกับเรา